Nieuwbouw Margarethacomplex Kampen

Terug
opdrachtgever deltaWonen
gebruiker IJsselheem
architect LKSVDD
omvang project 18.400 m2
aanvang ontwerp Januari 2010
aanvang bouw Maart 2012
oplevering fase 1 Mei 2013
oplevering fase 2 December 2015

 

Algemeen

In het centrum van Kampen waren zorgtehuis Myosotis en verzorgingstehuis Margaretha gevestigd, beide onderdeel van Woonconcern IJsselheem uit Kampen. De onderkomens voldeden niet meer aan de hedendaagse eisen die gesteld worden aan ‘wonen met zorg’. Woonconcern IJsselheem heeft in Wooncorporatie deltaWonen een partner gevonden om te investeren in het nieuw te realiseren vastgoed.

Achtergrond

De bestaande zorghuizen zijn gescheiden door een, voor het stadgezicht van Kampen waardevol pand, ontworpen door architect G.B. Broekema. In de nieuwe situatie blijft dit pand bestaan en is geïntegreerd in het nieuwe bouwwerk. Het nieuwe Margarethacomplex wordt, vanwege de huisvesting van bestaande bewoners, in twee fasen gebouwd en bestaat in de eindsituatie uit 61 zorgappartementen, 30 huurappartementen en 19 koopwoningen op de bovenste verdieping. Omdat het nieuwe pand gerealiseerd wordt in het centrum van Kampen wordt, onder het gebouw van de 2e bouwfase, een parkeerkelder aangebracht.

Werkzaamheden

Het technisch ontwerp van de installaties waarbij genoemde fasering in de binnenstad van Kampen een prominente rol vervuld, waarbij de geringe bouwhoogte een uitdaging was. Het technisch ontwerp is geïntegreerd met het bouwkundig ontwerp tot één ontwerp, waarop een bouwkundige aannemer in bouwteam is gecontracteerd. Samen met de door de aannemer voorgestelde installateur zijn de ontwerpen uitgewerkt tot werktekeningen en een werkbestek waarop een uitvoeringsovereenkomst is gesloten.

Installaties

Het nieuwe complex is energetisch duurzaam. Warmte wordt opgewekt door een combinatie van warmtepompen met aardwarmte. De warmte wordt op basis van zeer lage temperaturen afgegeven aan het gebouw door watervoerende slangen in de druklaag van de betonvloeren (betonkernactivering). In de zomermaanden wordt koel water door de slangen gevoerd waarmee het gebouw is voorzien van koeling. Voor het tapwater zijn zonnecollectoren op de daken aangebracht. De ventilatie in de zorgappartementen is gerealiseerd met gevelroosters die automatisch worden bestuurd door het meten van het CO2 gehalte in de woning alsmede de relatieve vochtigheid in de badkamer.

De in het gebouw aangebrachte verlichting is sfeervol in de representatieve ruimtes en kent in de verkeergebieden een hoog en egaal lichtniveau om tegemoet te komen aan het afnemende zicht van ouderen. De verlichting is in de inpandige verkeersgebieden uitgevoerd met koude en warme lichtbronnen waarmee overdags het daglicht wordt benaderd en ’s avonds warm licht wordt uitgestraald. Voor de zorgcommunicatie is gekozen voor een universeel platform waarbij afhankelijk van de zorgvraag van de individuele bewoner functies kunnen worden ingesteld. Elke zorg-, huur- en koopwoning is van dit systeem voorzien. In de huur- en koopwoningen wordt het systeem ingezet als deurintercomsysteem. Bewoners hebben de keuze het deurintercomsysteem volledig te laten overnemen door een tablet PC waarmee het wooncomfort een extra dimensie krijgt. In de zorgwoningen wordt het systeem ingezet als zorgalarmering-systeem waarop door bewoners specifieke alarmeringsactoren draadloos kunnen worden gekoppeld (detectieoog, omvaldetectie, deurcontact, etc.). Zorgoproepen worden gemeld naar een mobiel zorgcommunicatiesysteem op basis van ‘private GSM’ waarmee wordt bereikt dat zowel binnen het Margarethacomplex als in de omliggende aanleunwoningen communicatiedekking is gewaarborgd. De toegang tot het complex wordt tijdsafhankelijk gereguleerd door een elektronisch pasjes systeem waarbij de toegangen tot het gebouw aanvullend worden bewaakt door camera’s.