Nieuwbouw Kloosterakker Assen

Terug
opdrachtgever GGZ Drenthe
gebruiker iCare
architect Inbo
omvang project 5.500 m2
aanvang ontwerp November 2009
aanvang bouw April 2010
oplevering Mei 2011

 

Algemeen

GGZ Drenthe biedt een breed pakket aan diensten binnen het kader van geestelijke gezondheidszorg. Het deel verpleging en verzorging van ouderen is ondergebracht bij iCare. Binnen iCare volgt men het landelijk beleid om ouderen met een dementie aandoening te huisvesten in zijn/haar omgeving, bijvoorbeeld middels zorgboederijen op het platteland en stadswoningen in de binnenstad. In de woonwijk Kloosterveen in Assen is voor iCare een kleinschalige woonvorm op basis van groepswonen voor mensen met een psychogeriatrische aandoening gerealiseerd. Het gaat hierbij om een elftal woongroepen met een totale capaciteit voor 80 cliënten. Kloosterakker is onderdeel van het multifunctionele centrum Kloosterveste, waar de wijk Kloosterveen omheen is gebouwd.

Achtergrond

iCare heeft van Woonzorg Nederland een drietal bouwlagen (3e,4e en 5e) gehuurd waar huur- en koop- woningen zijn gesitueerd. Het bouwkundige casco was geheel gereed op het moment dat iCare in beeld kwam als potentiële huurder. De wensen en eisen voor de doelgroep zijn vastgesteld, waarmee vergaande aanpassingen aan het bestaande casco gemoeid waren. De geringe bouwhoogte en constructieve opzet zijn beperkende voorwaarden voor de realisatie van de groepswoningen, zowel bouwkundig als installatie-technisch gezien.

Werkzaamheden

Het werk is gerealiseerd in een bouwteam. De installatie aannemer is tevens de ontwerpende partij. De werkzaamheden bestonden uit de advisering van de toekomstige huurder iCare door het opstellen van het technisch programma van eisen, het begeleiden en toetsen van de vertaling van het programma van eisen in de bestekstukken en het bewaken in de realisatiefase. Tenslotte het functioneel testen van de gerealiseerde installaties en het opleveren.

Installaties

Door de beperkende voorwaarden was een ventilatie installatie op basis van balansventilatie (met koeling) onmogelijk. Alleen in de woonkamers van de woongroepen was een dergelijke installatie in te passen, de zit-/slaapkamers zijn mechanisch geventileerd waarbij strenge randvoorwaarden zijn gesteld aan de uitvoering. Elke zit-/slaapkamer is voorzien van een individuele natte cel met douche, rolstoelvriendelijke wastafel en wandcloset in verlengde uitvoering inclusief linidobeugels aan weerszijden.
T.b.v. de veiligheid van bewoners zijn diverse installaties ingezet, waarvan de infrastructuur universeel en modulair is. Hierdoor kunnen wijzigingen in de toekomst relatief eenvoudig worden doorgevoerd.
De verpleegoproepinstallatie, op basis van internet technologie (IP), kent naast basis oproepfuncties mogelijkheden om per individuele bewoner oproep- en detectie-apparatuur in te zetten, bijvoorbeeld op basis van beweging, geluid en van bed gaan. Oproepen alsmede alarmen van alle andere technische systemen worden doorgemeld aan het dienstdoend personeel via een draadloos telefoon-/communicatie netwerk. De toe- en uitgangen van het gebouw zijn voorzien van toegangscontrole (kaartlezers) in combinatie met een detectiesysteem van de individuele bewoners. Bewoners worden in het gebouw herkend waardoor deuren open gaan of dicht blijven, liften worden bestuurd, bekend is waar bewoners zich bevinden als ze buiten hun eigen leefgebied zijn, etc.