Nieuwbouw kleinschalige woonvormen Bagijneweide en Hertenstraat Zwolle

Terug
opdrachtgever Woonconcern IJsselheem
gebruiker Weezenlanden Zwolle
architect De Velde architecten
omvang project 2.200 m2 / 2.000 m2
aanvang ontwerp Maart 2011
aanvang bouw Januari 2012
oplevering April 2013

 

Algemeen

Het in Zwolle gevestigde verpleeghuis Weezenlanden, onderdeel van Woonconcern IJsselheem, is verouderd. Nieuwe huisvesting vindt plaats op basis van kleinschalig wonen op diverse plaatsen in de binnenstad van Zwolle, waaronder aan de Bagijneweide (5 woningen met 7 zit-/slaapkamers) en de Hertenstraat (5 woningen met 6 zit-/slaapkamers).

Achtergrond

Het nieuw ontwikkelde pand kenmerkt zich doordat twee functies, wonen en verpleegzorg, ondergebracht zijn in hetzelfde pand. Dit zijn op het eerste gezicht tegenstrijdige uitgangspunten, maar door de installaties volledig met de bouwkunde te integreren is een huiselijk gebouw ontstaan welke voldoet aan de eisen die hedendaags worden gesteld aan verpleegzorg.

Werkzaamheden

Onze opdracht is een volledig adviestraject van voorontwerp tot nazorg. In het traject is invulling gegeven aan de ambities van stichting IJsselheem op het gebied van duurzaamheid door het uitwerken van diverse klimaatconcepten en deze te ‘wegen’ op investering en exploitatie. Verder is op het gebied van veiligheid, zelfredzaamheid en zorg een intensief traject doorlopen, waarbij een optimum is vastgesteld tussen technische (domotica)voorzieningen, huiselijkheid en organisatie.

Installaties

Voor de warmte-/koude-afgifte is het gebouw voorzien van betonkernactivering. De warmte wordt duurzaam opgewekt door een combinatie van zonnecollectoren op het dak en een aardwarmtebron. Voor de luchtverversing is een ventilatiesysteem ingezet met lucht toe- en afvoer, waarmee eveneens per individuele gebruiksruimte de temperatuur kan worden ingesteld. De luchtbehandelingskast bevindt zich op het dak en is, door deze mee te nemen in het bouwkundig ontwerp van de gevel, uit het zicht ontrokken.
Veel aandacht is besteed aan kunstlicht in relatie tot het welbevinden van de bewoners. In de verkeers-gebieden is afhankelijk van de dag- of avond-/nachtsituatie de verlichting ‘koud wit’ of ‘warm wit’. De huiskamers van de woongroepen zijn voorzien van daglichtsimulerende verlichting, waarmee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de activiteit van de bewoners. De individuele bewonerskamers zijn voorzien van diverse verlichtingsarmaturen die verschillende functies kunnen vervullen, zodat dit naar voorkeur van een individuele bewoner kan worden gebruikt.
De kamers zijn voorzien van een alarmeringssysteem waarmee de verpleging kan worden opgeroepen. Dit kan een handmatige oproep van de bewoner zijn, maar zal in de praktijk een passieve oproep zijn afkomstig van een detectie-oog, deurcontact, matrascontact, etc. Alarmen worden naar een mobiel communicatie- systeem gemeld. Het gehele systeem is gebaseerd op een internetplatform (IP). Bewoners krijgen in het gebouw zoveel mogelijk bewegingsvrijheid (leefcirkels). De in het gebouw aanwezige lift wordt automatisch bestuurd op basis van persoonsherkenning, zodat bewoners naar het multifunctioneel centrum op de begane grond en de tuin worden geleid en omgekeerd. De absolute grens van bewegingsvrijheid ligt bij de voordeur van het gebouw die toegang geeft tot het centrum van Zwolle. Hier zijn uitgebreide voorzieningen getroffen: een combinatie van toegangscontrole (codepanelen en pasjes), persoonsherkenning en beveiligingscamera’s.