Nieuwbouw Schoolgebouw de Wingerd te Groningen

Terug
opdrachtgever SCSOG, SO/VSO de Wingerd
gebruikers SO/VSO de Wingerd
architect KLEIN Architecten
omvang project 2.580 m2
aanvang ontwerp December 2012
aanvang bouw September 2012
oplevering Oktober 2013

 

Algemeen

In Groningen wordt een nieuw schoolgebouw voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (SO/VSO) gebouwd met een duurzaam karakter. Het schoolgebouw omvat groepsruimten, een kooklokaal, praktijklokalen, ondersteunende ruimten en een gymzaal.

Achtergrond

De SO/VSO wordt gekenmerkt door kleine klassen en grote variatie in leeftijd binnen de school. Gezien de diversiteit aan lokalen en de sterk wisselende belasting van deze lokalen, moet het klimaatconcept flexibel zijn om zo niet onnodig energie te verspillen. Uitgangspunt voor het ontwerp waren verder een goede score op GPR op in ieder geval energie en gezondheid, dit om ook in aanmerking te kunnen komen op subsidie van de gemeente. Het gebouw moest over een duurzame opwekking van warmte en koude beschikken en qua ventilatie voldoen aan de classificatie frisse scholen B.

Werkzaamheden

Onze opdracht is een volledig adviestraject van opstellen van Programma van Eisen tot de nazorgfase.
Tijdens het ontwerptraject is invulling gegeven aan de eisen van de school en van de gemeente om een duurzaam en gezond gebouw te realiseren. De programma’s GPR-gebouw en de EPC-berekening zijn gebruikt om diverse installatieconcepten te beoordelen, om zo aan de bovenstaande doelstellingen te kunnen voldoen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een flexibele klimaatinstallatie waarmee een hoog comfort kan worden gerealiseerd.

Installaties

Voor de warmte-/koude-afgifte is het gebouw voorzien van vloerverwarming/koeling. Daarnaast vind lokale naverwarming plaats d.m.v. naverwarmers in de luchtkanalen. De warmte wordt duurzaam opgewekt door een combinatie een warmtepomp op basis van een energieopslag systeem en een cv-ketel. Alle vloeren zijn uitgevoerd in kanaalplaat, de hierin opgenomen watervoerende slangen zorgen ervoor dat de vloeren worden gebruikt als afgifte elementen. Door het grote oppervlak kan worden volstaan met een zeer lage aanvoertemperatuur. De aanvoer wordt geleverd door de warmtepomp. In het geval van extreme koude heeft het gebouw als back-up een CV-ketel.
De vloervelden zijn voorzien van een change-over systeem om zo de verschillende belasting op de gevel, als gevolg van zoninstraling, te kunnen compenseren.

Er is gekozen voor een centraal ventilatiesysteem met een naregeling voor de ruimtes met sterk wisselende belasting. Op basis van CO2 wordt de ventilatie gestuurd. Op deze manier kan je meer ventileren daar waar het nodig is zonder dat het systeem groter wordt. In de zomer kan de CO2-sturing worden overruled op basis van ruimtetemperatuur. Wanneer deze een bepaalde grens overschrijdt zal ongeacht het CO2-percentage in de ruimte meer lucht worden toegevoerd om zo het vertrek te kunnen koelen.

Duurzaamheid

De warmte- en koudeopwekking wordt gerealiseerd door een warmtepomp welke wordt gekoppeld op een bron in de bodem. Doordat laagtemperatuursystemen worden toegepast, wordt het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum beperkt. Het gebouw voorziet in veel glas, hierdoor zijn alle armaturen voorzien van daglichtcompensatie naast een aanwezigheidsdetectie in alle ruimten.

Alle lokalen en groepsruimten zullen worden voorzien van een vraaggestuurd (o.b.v. CO2) ventilatiesysteem. Het gehele gebouw is mechanisch gebalanceerd geventileerd. De ventilatoren zullen worden uitgevoerd met toerengeregelde gelijkstroommotoren.

In het gehele gebouw zullen geen pvc houdende materialen of halogenen worden toegepast.