Upgrading Marie Kamphuisborg Groningen #2

Terug
opdrachtgever Hanzehogeschool Groningen
gebruiker Hanzehogeschool Groningen
architect Heldoorn Ruedisulj architecten
omvang project 12.500 m2
aanvang ontwerp Maart 2009
aanvang bouw Juli 2010
oplevering December 2011

 

Bekijk deel 1

Algemeen

De Marie Kamphuisborg is een schoolgebouw voor het hoger beroepsonderwijs, welke volledig wordt gereviseerd. De gehele gevel wordt vervangen, de brandveiligheid wordt verbeterd, het comfort op de werkplekken wordt verbeterd en er wordt veel gedaan aan het verbeteren van het gevoel van veiligheid.

Achtergrond

Het schoolgebouw heeft ca. 6.000 studenten en is één van de drukst bezochte gebouwen van de Hanzehogeschool Groningen. Het gebouw is echter verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Op basis van een klachteninventarisatie onder de gebruikers is een prioriteitenlist gemaakt, op basis waarvan de werkzaamheden zijn gebaseerd. Bovenaan de lijst staat het comfort en de luchtkwaliteit van alle gevelvertrekken. Daarnaast zijn het herstel van de brandscheidingen, het gevoel van veiligheid en de vluchtwegen zeer belangrijke onderdelen. Ook het klimaat in de middengebieden en het sanitair wordt onder handen genomen. De complicerende factor in het geheel is dat de school tijdens de werkzaamheden in bedrijf blijft, waardoor alle werkzaamheden gefaseerd moeten worden uitgevoerd.

Werkzaamheden

Het gehele adviestraject van voorontwerp tot nazorg. Op basis van het definitief ontwerp is het werk aanbesteed. Vervolgens zijn in bouwteam de plannen verder uitgewerkt, is een vleugel als pilot uitgevoerd, geëvalueerd en is het plan geoptimaliseerd.

Installaties

Het bijzondere van dit project is de schaalgrootte waarop een drukonafhankelijk natuurlijk ventilatiesysteem is uitgevoerd, die op CO2 basis zowel de roosters als de afzuigventilatie aanstuurt. Hierdoor wordt continu de juiste hoeveelheid lucht toegevoerd en ook de juiste inblaassnelheid gegenereerd, waardoor een optimaal comfort en binnenluchtkwaliteit wordt gegarandeerd. De aanpassingen betreffen op hoofdlijn:

  • Het inpassen van CO2 gestuurde natuurlijke ventilatie van alle gevelvertrekken, gecombineerd met automatische zonwering;
  • Het aanpassen van de mechanische ventilatie in de middengebieden;
  • Het opnemen van aanvullende koeling en verwarming in de middengebieden. Hierbij wordt warmte en koude uitgewisseld tussen de ruimten, waardoor energieverbruik wordt geminimaliseerd.
  • Het vervangen van thermostaatkranen en voetventielen van radiatoren aan de gevelvertrekken en het geheel opnieuw inregelen van de installatie;
  • Het vervangen van de volledige regeltechnische installatie en het koppelen van de installatie aan het centrale GBS;
  • Het vervangen van de sanitaire groepen, inclusief aanpassingen aan de riolering;
  • Het aanpassen van kabeltransport tracé t.b.v. toekomstige vervanging van ict bekabelingsnetwerk;
  • Het herstellen van alle brandscheidingen in het gebouw;
  • Het vervangen van verouderde verlichting in het gehele pand door energiezuinige hoogfrequente verlichting, met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie.
  • Het verbeteren van de (vlucht)veiligheid door het vervangen van de nood- en transparantverlichting, de algemene verlichting, de brand- en ontruimingsinstallatie alsmede de inbraakinstallatie en het cameratoezicht.

 

Bekijk deel 3