Upgrading Marie Kamphuisborg Groningen #1

Terug
opdrachtgever Hanzehogeschool Groningen
gebruiker Hanzehogeschool Groningen
architect Heldoorn Ruedisulj architecten
constructeur Ingenieursbedrijf Dijkhuis
omvang project 12.500 m2
aanvang ontwerp Maart 2009
aanvang bouw Juli 2010
oplevering December 2011

 

Algemeen

De Marie Kamphuisborg is een schoolgebouw voor het hoger beroepsonderwijs welke volledig wordt gereviseerd. De gehele gevel wordt vervangen, de brandveiligheid wordt verbeterd, het comfort op de werkplekken wordt verbeterd en er wordt veel gedaan aan het verbeteren van het gevoel van veiligheid. De complicerende factor in het geheel is dat de school tijdens de werkzaamheden in bedrijf blijft en dat alle werkzaamheden hierdoor gefaseerd worden uitgevoerd.

Achtergrond

Het schoolgebouw heeft ca. 6.000 studenten en is één van de drukst bezochte gebouwen van de Hanzehogeschool Groningen. Het gebouw is echter verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Op basis van een klachteninventarisatie onder de gebruikers is een prioriteitenlist gemaakt, op basis waarvan de werkzaamheden zijn gebaseerd. Bovenaan de lijst staat het comfort en de luchtkwaliteit van alle gevelvertrekken. Hiernaast is het herstel van de brandscheidingen, het gevoel van onveiligheid en de vluchtwegen een zeer belangrijk onderdeel. Ook het klimaat in de middengebieden en het sanitair zal onderhanden worden genomen.

Omdat gekozen is voor een heel nieuw klimaat- en inrichtingsconcept is besloten om eerst een pilotproject uit te voeren in één van de vleugels en dit project eerst onder de verschillende gebruikers te evalueren. De uitkomst van deze evaluatie was zeer positief, waardoor is besloten om de concepten verder door te zetten in de rest van de school.

Het unieke aan dit project is de schaalgrootte waarop een drukonafhankelijk natuurlijk ventilatiesysteem is uitgevoerd, welke op CO2 basis zowel de roosters aanstuurt, alsook de afzuigventilatie. Hierdoor wordt continue de juiste hoeveelheid lucht gegarandeerd toegevoerd en ook de juiste inblaassnelheid gegenereerd, waardoor een optimaal comfort en binnenluchtkwaliteit wordt gegarandeerd.

Installaties

De werkzaamheden voor de Marie Kamphuisborg omvatten op hoofdlijn:

 • Het inpassen van CO2 gestuurde natuurlijke ventilatie van alle gevelvertrekken, gecombineerd met automatische zonwering;
 • Het aanpassen van de mechanische ventilatie in de middengebieden;
 • Het opnemen van aanvullende koeling en verwarming in de middengebieden. Hierbij wordt warmte en koude uitgewisseld tussen de ruimten, waardoor het energieverbruik wordt geminimaliseerd;
 • Vervangen thermostaatkranen en voetventielen van de radiatoren aan de gevelvertrekken en het geheel opnieuw inregelen van de installatie;
 • Het vervangen van de volledige regeltechnische installatie en het koppelen van de installatie aan het centrale GBS;
 • Het vervangen van de sanitaire groepen, inclusief aanpassingen aan de riolering;
 • Aanpassen kabeltransport tracé t.b.v. toekomstige vervanging van het ict bekabelingsnetwerk;
 • Het herstellen van alle brandscheidingen in het gebouw;
 • Creëren van een flexibele werkomgeving in het kader van “het nieuwe werken” waarbij flexplekken een vereiste is;
 • Vervangen verouderde verlichting in het gehele pand door energiezuinige hoogfrequente verlichting, met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie;
 • Het verbeteren van de (vlucht)veiligheid door het vervangen van de nood- en transparantverlichting en de algemene verlichting en de brand- en ontruimingsinstallatie, alsook de inbraakinstallatie en cameratoezicht.

 

Bekijk deel 2