Nieuwbouw en renovatie Multifunctioneel Centrum Gasselternijveen

Terug
opdrachtgever Gemeente Aa en Hunze
gebruiker Basisschool Emmens,
basisschool 't Kompas,
zorgcentrum Dekelhem,
Stichting Welzijn Aa en Hunze,
Diversen gemeente Aa en Hunze
architect Axes architecten, Assen
omvang project c.a. 1.530 m2 nieuwbouw,
c.a. 930 m2 renovatie
aanvang ontwerp April 2012
aanvang bouw Januari 2013
oplevering Oktober 2013

 

Algemeen

In Gasselternijveen wordt de bestaande basisschool en dorpshuis voor een groot deel vervangen door nieuwbouw en deels gerenoveerd. De bestaande school wordt omgebouwd tot dorpshuis en het bestaande dorsphuis wordt geheel vervangen door een nieuwe school. In de bestaande school worden tevens een peuterspeelzaal en jongerensoos gehuisvest. Belangrijkste uitgangspunten waren dat de ventilatie en verlichting dienden te voldoen aan kwaliteitsklasse B van het PvE Frisse Scholen. Tevens dient het gebouw tijdens alle bouwwerkzaamheden in gebruik blijven, waardoor diverse tijdelijke voorzieningen zijn opgenomen.

Werkzaamheden

Onze opdracht is een volledig adviestraject van voorontwerp tot nazorg. In het traject is primair ingezet op kwaliteit met name voor de leslokalen. Daarnaast is geprobeerd om het voordeel van de marktwerking geheel in te zetten voor duurzame maatregelen. Dit is voor een groot deel gelukt zodat het gebouw uiteindelijk werd voorzien van een duurzame opwekking middels een warmtepomp, gekoppeld aan een verticale grondcollector.
Het ontwerp is geheel uitgewerkt tot een gedetailleerd bestek met tekeningen, welke in één perceel op de markt is gezet.

Installaties

Voor de warmte-/koude-afgifte zijn de lokalen voorzien van ventilatorconvectoren welke obv het heersende CO2 percentage in de lokalen de juiste hoeveelheid buitenlucht ventileren. De convectoren worden pas geactiveerd indien er aanwezigheid is in de lokalen. Het systeem is volledig decentraal en heeft hierdoor weinig kanalen, waardoor de kans op vervuiling zeer gering is. De warmte wordt duurzaam opgewekt door een warmtepomp in combinatie met aardwarmte. De vloeren van alle gemeenschappelijke ruimten zijn voorzien van vloerverwarming. Door de grote warmtewisselende oppervlakten is de centrale aanvoertemperatuur nooit hoger dan 50°C.
Om de bodem weer te laden met voldoende warmte wordt in de zomerperiode de koude uit de grond weer door de vloeren en de ventilatorconvectoren geleid, waardoor het gebouw wordt gekoeld en de bodem weer wordt verwarmd.

De energiezuinige verlichting ter plaatse van de lokalen wordt geschakeld op basis van aanwezigheid. Vervolgens wordt de verlichting in terug gedimd op basis van de lichtsterkte van het binnenvallende daglicht. De verlichting kan tevens met de hand in 2 groepen worden gedimd voor het gebruik van digitale schoolborden. Via één bedienterminal per lokaal kan de verlichting, het klimaat en de zonwering worden bediend. Overkoepelend is een centraal gebouwbeheersysteem opgenomen.