Verbouwing FPC Dr. S. van Mesdag Groningen

Terug
opdrachtgever Wierenga Project Management
gebruiker FPC Dr. S. van Mesdag
bouwadvies Adviesburo Van der Plas
adviseur Nijeboer - Hage Technisch adviseurs
omvang project 500 m2
aanvang ontwerp Oktober 2008
aanvang bouw Februari 2009
oplevering Mei 2009

 

Algemeen

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag in Groningen is een gesloten instelling en biedt plaats aan c.a. 200 tbs-patiënten. Vanwege een chronisch gebrek aan individuele plaatsen is besloten ‘grote’ individuele cellen op te delen in twee kleinere. Daarnaast zijn vereiste bouwkundige en technische aanpassingen, voortkomend uit een onderzoek naar de brandveiligheid van de kliniek, uitgevoerd. In het totaal zijn 5 stuks grote cellen gesplitst.

Achtergrond

Het splitsen van de cellen betekent het plaatsen van een tussenwand, het aanbrengen van een extra celdeur en sanitaire voorzieningen. De voorzieningen in de bestaande cellen zijn tevens volledig verwijderd en opnieuw opgebouwd conform de bouwkundige en technische randvoorwaarden van justitie. Elke afdeling is voorzien van een teampost. De teamposten zijn satellieten van de centraal post wat het centrale beveiligingshart van de kliniek is. Hier wordt het gehele complex 24 uur per dag door mensen bewaakt, gebruik makend van technische hulpmiddelen (camera’s / toegangscontrole / intercoms / elektronische deurbeveiliging / branddetectie / uitbraakalarmering / etc.).

Installaties

Cellen zijn technisch zodanig opgebouwd dat in de cel zelf een minimum aan ‘bereikbare’ techniek zit. Apparatuur zoals spoelreservoirs voor toiletten, mengventielen voor de douches, schakelkasten voor de wandcontactdozen en verlichting, intercom apparatuur, etc. zijn buiten de ruimte aangebracht in een afsluitbaar compartiment. Nieuw leidingwerk is zoveel mogelijk weggewerkt, daar waar dit niet mogelijk bleek is het molestbestendig aangebracht. Toestellen zoals verlichting, intercom, sanitair, etc. zijn eveneens molestbestendig uitgevoerd en aangebracht. Buiten de cellen is de centrale apparatuur voor de beveiliginginstallatie (intercom, overvalalarm, camera, toegangscontrole, branddetectie) volledig vervangen en opnieuw geïntegreerd in de centraal post. Tijdens de aanpassingen was de afdeling ontruimd, de kliniek zelf was volledig in bedrijf waardoor de realisatie fase naast een technische ook een logistieke uitdaging was.