Herinrichting Centraal Justitieel Incassobureau Marnix State

Terug
opdrachtgever Rijksgebouwendienst
gebruiker Cenraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
architect Benus Architectuur
bouwkundig adviseur Adviesbureau van der Plas
omvang project ca. 12.000 m2
aanvang ontwerp Juni 2009
aanvang bouw Oktober 2009
oplevering April 2010

 

Algemeen

Het project bestaat uit het geheel inpandig omzetten van de bedrijfsvoering van de organisatie. De klassieke kantooromgeving is omgezet naar een flexibele werkomgeving met grote werklandschappen, met daarnaast overlegruimten, vergaderruimten en stiltewerkplekken. Hiervoor dienden alle installatie-onderdelen op de verdiepingen te worden aangepast en omgezet.

Naast alle aanpassingen zijn ook alle installatie-onderdelen opnieuw ingeregeld, om maximaal gebruik te kunnen maken van de centrale installaties die niet waren ontworpen op de gewenste nieuwe bezetting van het gebouw.

Achtergrond

In het kader van het project "anders werken" is binnen het CJIB te Leeuwarden besloten om de manier van werken aan te passen aan een meer flexibele vorm. Hierdoor diende niet alleen de organisatie te veranderen, maar ook de werkomgeving.

Hiervoor is het gehele interieur van het pan aangepast naar de nieuwe flexibele manier van werken. Alleen de gevel en de centrale installatiedelen en distributienetten zijn overeind gebleven. De lokale installatiedelen zijn allemaal aangepast aan de nieuwe situatie. Hiernaast zijn enkele energiezuinige maatregelen doorgevoerd om het energieverbruik te reduceren. Ook zijn alle installatiedelen opnieuw ingeregeld om klachten te voorkomen en het rendement te verhogen.

Installaties

De basisprincipes van de installaties zijn overeind gebleven, omdat de installaties reeds op deze manier zijn ingericht en opgesteld. Op lokaal niveau zijn er echter veel aanpassingen uitgevoerd. De verlichting is uitgevoerd met aanwezigheidsdetectie, welke teven de lokale klimaatinstallatie aanstuurt.
Waar een grillige bezettingsgraad heerst, zoals in de grote vergaderruimten is een CO2 gestuurd ventilatie-systeem aangebracht, om ten eerste energie te besparen, maar ook om met de bestaande centrale luchtbehandeling toch een vergroting van het ventilatiedebiet per ruimte te kunnen bewerkstelligen.
Hiernaast is naast de verlichting en de ventilatie ook de verwarming, koeling, regeltechnische- en brandmeldinstallatie aangepast aan de nieuwe ruimte-indeling.