Nieuwbouw schoolgebouw Hanze Institute of Technology (HIT) Assen

Terug
opdrachtgever Hanzehoogeschool Groningen
gebruiker Hanze Institute of Technology
architect PvanB Architecten
adviseur Nijeboer - Hage Technisch adviseurs
omvang project 3.300 m2
aanvang ontwerp Januari 2008
aanvang bouw April 2008
oplevering September 2008

 

Algemeen

Het voormalig hoofdkantoor van Ziengs Schoenen, gelegen aan de industrieweg 34 te Assen, is door de Hanzehogeschool Groningen gehuurd om een nieuwe studierichting, Hanze Institute of Technology (HIT), onder te brengen. HIT is een opleiding voor toegepaste sensortechnology en past binnen het beleid van de gemeente Assen om van de Drentse hoofdstad een sensorstad te maken. Het voormalige kantoorgebouw is zowel bouwkundig als technisch getransformeerd in een schoolgebouw. Door slagvaardige samenwerking in het ontwerpteam, gevolgd door een nauwe samenwerking met de bouwers tijdens de realisatie, heeft de complete transformatie in slechts 8 maanden plaats kunnen vinden

Achtergrond

Door het wijzigen van de gebruiksfunctie van kantoor naar school is de bouwkundige indeling gewijzigd. Kantoorruimtes zijn bijvoorbeeld samengetrokken en getransformeerd tot leslokalen. Per saldo zijn er aanzienlijk meer mensen in het gebouw dan voorheen, waardoor voor het dagelijks gebruik en het gebruik tijdens calamiteiten een extra hoofdtrap noodzakelijk bleek.

Klimaat

Het gebouw was reeds voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem. Voor de nieuwe functie bleek de capaciteit onvoldoende en is de centrale luchtbehandelingkast vervangen. Daarnaast is de hoofdinfrastructuur van de luchtkanalen door het gehele gebouw verzwaard waardoor de vergrote capaciteit van de luchtbehandelingkast ook daadwerkelijk naar de gebruiksruimtes kan worden getransporteerd. Vanuit de gebruiksruimtes wordt de lucht afgezogen door de luchtbehandelingkast en, nadat de warmte uit deze afvoerlucht door een warmtewiel is teruggewonnen, naar de buitenlucht afgevoerd. De diverse ruimtes worden verwarmd en gekoeld door regelunits per individuele ruimte. Centraal wordt warmte of koude opgewekt en dit wordt via een stelsel van watervoerende buis langs de regelunits gevoerd. De regelunits zijn voorzien van een ventilator die de toegevoerde verse lucht de gekoeld of verwarmd, afhankelijk van de wens van de gebruiker(s), de ruimte in blaast.

Elektrotechnische installaties

Gezien de bezetting is een volledig nieuwe infrastructuur voor ICT bekabeling aangebracht, inclusief een draadloos netwerk met dekking in het gehele gebouw en het plein ervoor. De verlichting is volledig vervangen door energiezuinige verlichting geschakeld op basis van aanwezigheid en gedimd door invallend daglicht. De veiligheidsinstallaties waaronder banddetectie, inbraakdetectie, camerabewaking en deurintercom zijn uitgelegd op de nieuwe gebruiksfunctie. De leslokalen zijn voorzien van een vaste infrastructuur voor digitale multimedia lesborden aangevuld met audio versterking voor zowel spraak als geluid.