Nieuwbouw woonzorgvoorziening Ceresplein Assen

Terug
opdrachtgever Actium
gebruiker iCare
architect RPHS
omvang project 7.900 m2
aanvang ontwerp April 2011
aanvang bouw Oktober 2011
oplevering Mei 2013

 

Algemeen

Wooncorporatie Actium uit Assen bouwt voor zorgorganisatie iCare een nieuw woonzorgcomplex in het centrum van Assen. Het woonzorgcomplex is gesitueerd boven het winkelcentrum Mercurius in Assen en bestaat uit 54 zorgwoningen en 3 groepswoningen op basis van het concept kleinschalig wonen voor mensen met een dementie aandoening. De groepswoningen bestaan uit een centrale huiskamer en individuele zit-/slaapkamer. De kleinschalige woningen bieden plaats aan 23 cliënten. Naast woningen is het woonzorgcomplex voorzien van een multifunctioneel centrum waarin ondergebracht een café restaurant, kantoren, etc.

Achtergrond

iCare heeft als organisatie veel geclusterd vastgoed zoals in Assen aan de Dennenweg en in Beilen aan de Altingerweg. Het beleid van iCare is om cliënten bij voorkeur op te vangen in de eigen directe leefomgeving. Daarbij staat kwaliteit van leven centraal. Hieraan kan op velerlei wijze invulling worden gegeven, bijvoorbeeld door ruime individuele huisvesting, voldoende 'beweeg' ruimte en recreatiemogelijkheden, ondersteuning bieden aan wat mensen nog kunnen, etc. In nieuw vastgoed zijn dergelijke wensen goed in te vullen en iCare heeft in Actium een partner gevonden om in dergelijke woonvormen te investeren.

Werkzaamheden

Het werk is gerealiseerd in een bouwteam. De installatie aannemer is tevens de ontwerpende partij. De werkzaamheden bestonden uit de advisering van de toekomstige huurder iCare door het opstellen van het technisch programma van eisen, het begeleiden en toetsen van de vertaling van het programma van eisen in de bestekstukken en het bewaken in de realisatiefase. Tenslotte het functioneel testen van de gerealiseerde installaties en het opleveren.

Installaties

Het uitgangspunt voor de 54 zorgwoningen is dat de bewoners zelfstandig kunnen wonen maar dat de zelfredzaamheid met de tijd zal afnemen. De woningen zijn binnen het kader van het scheiden van wonen en zorg uitgevoerd als individuele woningen met eigen nutsaansluitingen c.q. met bemeterde collectieve aansluitingen. De woningen zijn voorzien van een branddetectiesysteem aangesloten op het collectieve systeem van de groepswoningen en hebben daarnaast een zorgcommuncatiesysteem die 'op maat' per individu kan worden ingesteld. Primair werkt het systeem als deurvideo intercom en kan worden uitgebreid met zorgfuncties en domotica opties. Dit zijn softwarematige handelingen die op afstand kunnen worden ingesteld. Bewoners mogen zorg afnemen van iCare maar zijn hier niet toe verplicht.

Voor de 3 groepswoningen vindt in de centrale huiskamers de dagbesteding plaats waarbij zoveel mogelijk de dagelijkse gang van zaken wordt nagestreefd (ontbijten, activiteiten, koken, wassen, etc.). Het effect van daglicht wordt in de huiskamers ondersteund doordat biodynamische verlichting is aangebracht in de vorm van een lichtkoepel. Het biodynamische licht werkt met een volledig automatisch daglichtsimulerend programma (van zonsopgang tot zonsondergang). De bewoners hebben ieder een eigen zit-/slaapkamer met individueel sanitaire voorzieningen, zorgcommunicatiesysteem met passieve alarmeringsfuncties zoals alarmen bij beweging, geluid, omvallen, etc.

De kamers zijn voorzien van diverse lichtschakelingen waarbij de nadruk ligt op bedieningsgemak en het (afnemende) begrip van de bewoner, eenvoudig en doeltreffend. Bewoners kunnen zich vrij door hun groepswoning en op het binnenplein bewegen, de toegang tot de lift en het trappenhuis is echter gecontroleerd door een combinatie van een sluis, toegangscontrole, camerabewaking en meldingen op het mobiel communicatiesysteem van de verpleegkundigen. Toegang tot lift geeft toegang tot het centrum van Assen.