Nieuwbouw kantoor CBW-Mitex te Zeist

Terug
opdrachtgever RAU Architecten
gebruiker CBW-Mitex
architect RAU Architecten
constructeur BREED Integrated design
omvang 2.900 m2
aanvang ontwerp Januari 2009
aanvang bouw November 2010
oplevering Oktober 2011
(prognose)

 

Algemeen

Voor de brancheverenigingen CBW-Mitex wordt een nieuw kantoorgebouw ontwikkeld, ontworpen door RAU architecten in Amsterdam. Het gebouw is gelegen in de bossen rondom Zeist. Om de aantasting van het gebouw aan de directe omgeving te beperken zijn de benodigde parkeervoorzieningen aangebracht onder het gebouw in een parkeergarage.

Om de aantasting aan het gebouw aan de indirecte omgeving te beperken is het gebouw zeer duurzaam ontwerpen, zowel in materiaalkeuzes als in energieverbruik. Bouwkundig is hierom bijvoorbeeld gekozen voor zeer hoge isolatiewaarden en het toepassen van 3-bladig glas.

Het project is op de 1e plaats geëindigd bij de UKP-Nesk subsidie aanvraag van het Agentschap NL. Dat wil zeggen dat dit project als meest aansprekend is gezien met betrekking tot energiezuinigheid en ook als meest reëel om uiteindelijk te komen tot een nul energie verbruik als geheel kantoor.

Uniek aan dit project is dat naast een zeer energiezuinig ontwerp het project ook daadwerkelijk volledig wordt gemonitord op energieverbruik. Met de aannemer is ook een prestatie-contract afgesproken waarin verplichtingen zijn aangegaan voor het energieverbruik van de installaties. De verbruiken worden ook continue gemonitord en maandelijks gerapporteerd.

Achtergrond

Het gebouw kenmerkt zich door transparantie en duurzaamheid. Duurzaamheid wordt onder andere bereikt door het vermijden van gebruik van eindige energiebronnen door gebruik te maken van bronnen die van nature al aanwezig zijn, zoals warmte en licht. Duurzaamheid wordt bereik door het toepassen van materialen die energievriendelijk geproduceerd worden, lang meegaan en herbruikbaar zijn. Een ander aspect van duurzaamheid is transformeerbaarheid van het gebouw zelf in relatie tot wijzigende functie en eisen, maar vooral ook door mensen een prettige omgeving aan te bieden waar ze blijvend comfortabel in kunnen werken. Naast veel automatisch regelingen kunnen alle functionaliteiten per ruimte ook individueel worden beïnvloed, waardoor de individuele gebruikers zelf het verblijfsklimaat kunnen beïnvloeden.

Installaties

Alles in het gebouw is vraaggestuurd opgezet, met de mogelijkheid tot individuele overbrugging. Zowel de ventilatie, de koeling, de verwarming, de zonwering, alsook de verlichting zijn gekoppeld aan het gebruik van elke individuele ruimte, alsook de mate waarin de ruimte wordt gebruikt. Indien de ruimte niet wordt gebruikt zullen ook delen van de elektravoorziening worden afgekoppeld om energie te besparen op momenten dat het mogelijk is.

Hiernaast worden ook alle energiestromen (warmte, koude en elektra) van elke ruimte bemeterd en gemonitord.

De installatie is ontworpen als mechanisch gebalanceerde luchtbehandeling voorzien van warmteterugwinning door een regeneratief warmtewiel. Centraal wordt warmte opgewekt door een open bron, gekoppeld aan een warmtepompinstallatie. De basis warmte en koude wordt geleverd door een betonkernactiveringssysteem bestaande uit watervoerende slangen in het hart van het beton in alle vloeren. De aanvullende benodigde warmte en koude wordt geleverd door actieve stralingspanelen die per ruimte de temperatuur naregelen.

De hoeveelheid ventilatie wordt bepaald door het meten van het CO2 gehalte in elke ruimte. Hierdoor wordt onnodig ventileren voorkomen. De lucht wordt via verdringingsroosters in de wanden in de ruimten gebracht. Op basis van aanwezigheid worden vervolgens zowel de verlichting, de ventilatie, de elektra, alsook het klimaatplafond geactiveerd. Hierdoor wordt er geen energie verbruikt indien er niemand in de ruimte aanwezig is. Hiernaast zal de verlichting en de zonwering automatisch worden geregeld op basis van het verlichtingsniveau in de ruimte en de zonbelasting, alsook de zonnestand op de gevel. De zonwering is dusdanig uitgelegd, dat altijd wordt gekozen voor een optimale verhouding tussen comfort en de gewenste licht en warmtedoorlaat van het systeem. Hier worden de lamellen actief op gestuurd.

De warmte van de centrale ICT-apparatuur wordt continue actief opgenomen en teruggevoerd aan het gebouw via het betonkernactiveringssysteem.

Alle pompen in het gebouw zijn alle frequentiegeregeld en voorzien van permanente magneten. Alle flows worden ingeregeld op de pompen en niet met inregelventielen, om zo weinig mogelijk energie weg te hoeven smoren. De ventilatoren worden direct aangedreven, zonder v-snaar overbrenging.

Het dak van het gebouw wordt voorzien van een combinatie van zonnecollectoren voor de warmtevoorziening en pv-panelen voor de elektravoorziening. De temperatuurtrajecten van het gebouw zijn dusdanig laag gekozen, dat de zonnecollectoren ook in de koudere perioden een grote bijdrage leveren aan de warmtevraag.

Zie bijgevoegde weergave voor een overzicht van de energiestromen.