Nieuwbouw Bredeschool Hemrik

Terug
opdrachtgever Gemeente Opsterland
gebruiker de Bôge / de Bining
architect Tromp Partners, Joure
bouwmanagement ABC bouwmanagement Assen
omvang project c.a. 2.000 m2
aanvang ontwerp Januari 2009
aanvang bouw December 2010
oplevering September 2011

 

Algemeen

In Hemrik maken onder andere de dorpsvereniging "de Bining" gebruik van de sporthal met aanliggend sportveld en centrale kantine. Openbare basisschool "de Bôge" onderdeel van primair onderwijs Opsterland (Primo), was gevestigd in het centrum van het dorp Hemrik. Zowel het onderkomen van de dorpsvereniging als van de basisschool voldeed niet aan de eisen.

Achtergrond

In het nieuw ontwikkelde zijn meerdere gebruiksfuncties ondergebracht. Zoals een bredeschool zich doorgaans kenmerkt maken de gebruikers gezamenlijk gebruik van de centrale ruimtes. In het centrale knooppunt bevindt zich een multifunctionele ruimte die de diverse functies (school, kantine, kleedruimtes en sporthal). Vanuit de opdrachtgever, Gemeente Opsterland, is ingezet op een duurzaam gebouw volgens "Frisse Scholen" klasse B.

Werkzaamheden

Onze opdracht is een volledig adviestraject van voorontwerp tot nazorg. In het traject is invulling gegeven aan de ambities van Gemeente Opsterland op het gebied van duurzaamheid door het uitwerken van diverse klimaatconcepten en deze te 'wegen' op investering en exploitatie. De hierin gemaakte keuze is vertaald in een ontwerp op basis waarvan een installateur is geselecteerd om de installaties in een bouwteamconstructie verder uit te werken en te realiseren.

Installaties

Voor de warmte-/koude-afgifte is het gebouw voorzien van betonkernactivering. De warmte wordt duurzaam opgewekt door een warmtepomp in combinatie met aardwarmte. De vloer is uitgevoerd in beton, de hierin opgenomen watervoerende slangen zorgen ervoor dat de vloer worden gebruikt als afgifte element. Door het grote oppervlak kan worden volstaan met een zeer lage aanvoertemperatuur.

De aanvoer wordt geleverd door de warmtepomp en in het geval van extreme koude heeft het gebouw een back-up in de vorm van een CV-ketel. Er is gekozen voor een gebalanceerde mechanische ventilatiesysteem. Ter plaatse van de klaslokalen wordt de geproduceerde hoeveelheid CO2 gemeten. Op basis van de gemeten waarde wordt de ventilatie gestuurd. Daarnaast wordt de ventilatielucht gebruikt voor naverwarming of nakoeling, de basiswarmte / koude wordt geleverd door de vloer.

De energiehuishouding wordt gemonitord door een gebouwbeheersysteem, waardoor het verbruik gedetailleerd in kaart wordt gebracht en kan worden geminimaliseerd.

De verlichting ter plaatse van de lokalen wordt geschakeld op basis van aanwezigheid. Vervolgens wordt de verlichting terug gedimd op basis van de lichtsterkte van het binnenvallende daglicht. De verlichting kan tevens met de hand worden gedimd voor het gebruik van digitale schoolborden. Om deelgebruik van het gebouw mogelijk te maken kunnen installaties, zoals het inbraakdetectiesysteem, in delen worden ingeschakeld.