Nieuwbouw Wijkhuis en Bredeschool Helmond-West

Terug
opdrachtgever Gemeente Helmond
contactpersoon Dhr. M. van den Bogaart
gebruikers Wijkcentrum, basisschool, consultatiebureau, kinderdagopvang, diverse sportclubs, e.a.
architect RAU architecten
adviseur Nijeboer-Hage Technisch adviseurs
omvang project 5.100 m2
installatiekosten € 2.100.000,-
aanvang ontwerp Februari 2011
aanvang bouw April 2012
oplevering November 2013

 

Algemeen

In Helmond wordt Westwijzer, een Wijkhuis en Bredeschool gebouwd met een zeer hoog duurzaam karakter. Het gebouw moet onderdak bieden aan een basisschool met 19 groepsruimten, een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een consultatiebureau, een wijkcentrum met restauratieve voorzieningen, een sportzaal voor meerdere sportverenigingen en de school, alsook diverse flexibel indeelbare kantoorruimten en spreekruimten.

Achtergrond

Het nieuwe pand dient een geïntegreerd geheel te vormen, terwijl elke gebruiker toch zijn eigen identiteit wil behouden. Dus er is getracht een optimale mix te verkrijgen van de voordelen van de grote schaal en de wensen op individueel niveau. Dit is voor het klimaatdeel gerealiseerd door een centrale basisinstallatie te maken en per gebruiker of zelfs per ruimte een microklimaat te realiseren.

Werkzaamheden

Onze opdracht is een volledig adviestraject van opstellen van Programma van Eisen tot en met de nazorgfase. In het traject is invulling gegeven aan de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en flexibiliteit door het uitwerken van lokale en centrale klimaatconcepten, alsook diverse mogelijkheden voor het opwekken en distribueren van warmte, koude en elektra. De opties zijn allemaal met elkaar vergeleken op het gebied van comfort, investeringskosten en exploitatielasten.

Vanwege de complexiteit van het gebouw is besloten om het gehele ontwerp in 3D te ontwerpen, volledig geïntegreerd in het bouwkundige ontwerp.

Klimaat installaties

Voor de warmte-/koude-afgifte is het gebouw voorzien van betonkernactivering. De warmte wordt duurzaam opgewekt door een combinatie van een thermisch energiedak, icm met zonnecollectoren, een warmtepomp op basis van een open energieopslag systeem en een cv-ketel. Alle vloeren zijn uitgevoerd in breedplaat, de hierin opgenomen watervoerende slangen zorgen ervoor dat het plafond en de vloer worden gebruikt als afgifte elementen. Door het grote oppervlak kan worden volstaan met een zeer lage aanvoertemperatuur. De aanvoer van warmte wordt geleverd door het energiedak en de zonnecollectoren, in combinatie met de warmtepomp. In het geval van extreme koude heeft het gebouw als back-up een CV-ketel. Naast het basis-systeem is er aanvullend een tweede warmte en koude systeem. Dit systeem is een change-over systeem per gevel, wat zorgt voor de correctie van de interne en externe invloeden. In de zomer kan dit systeem aanvullend koude leveren en in de winter aanvullende warmte. De energie wordt toegevoerd (of afgevoerd) door de toegevoerde hoeveelheid ventilatielucht per vertrek in temperatuur te regelen. Dit kan per gebruiker worden beïnvloed. Ook de warmte uit de ICT apparatuur zal worden hergebruikt voor de verwarming van het gebouw.

Er is gekozen voor een lokaal ventilatiesysteem per ruimte of per gebruiker. Zo heeft elk lokaal zijn eigen ventilatiesysteem dat pas wordt geactiveerd indien er iemand fysiek in de ruimte aanwezig is. Vervolgens wordt de mate van ventileren bepaald door de heersende CO2 concentratie in de ruimte. Hierbij gelden strenge geluidseisen alsook een maximaal CO2 percentage van 1.000 ppm.

Elektrotechnische installaties

Filosofie voor het ontwerp van de elektrotechnische installaties zijn flexibiliteit, laag energieverbruik en een hoog gebruikscomfort.

De flexibiliteit komt tot uiting doordat het gebouw door de diverse participanten op verschillende tijdsintervallen kunnen worden gebruikt zonder dat men 'last' heeft van elkaar. Door een geavanceerd toegangsmanagement systeem zijn gebruikers 'bekend' en word het deelgebruik van het gebouw vrijgegeven. De flexibiliteit komt eveneens tot uitdrukking door de implementatie van een 'stekkerbaar' concept. Vooraf zijn deelgebieden geduid die aan toekomstige wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Vervolgens is hier met de uitrol van de installaties rekening gehouden door de installatie flexibel muteer baar uit te voeren.

Het gebouw zeer energiezuinig, de elektrotechnische installaties faciliteren dit. Energie wordt pas verbruikt wanneer gebruikers in het gebouw aanwezig zijn (grof) en wanneer gebruikers in de ruimtes aanwezig zijn (fijn). De energie die vervolgens wordt verbruikt, wordt gemeten. De participanten betalen elk hun eigen energieverbruik wat een energiebewustheid met zich mee brengt.

Door systeemintegratie is, naast een energiezuinig gebouw, ook een zeer comfortabel gebouw ontstaan. De integratie heeft plaatsgevonden tussen de elektrische installaties, de verlichtingsinstallatie, de beveiligingsinstallaties en het klimaatmanagementsysteem. Hierdoor worden installaties op gebruikszone en ruimteniveau geactiveerd om vervolgens uitsluitend te leveren wat is vereist op het gebied van licht, lucht, temperatuur, etc. Door de koppeling met het klimaatmanagementsysteem is het gedrag van de samenstelling te monitoren en kunnen verfijningen worden aangebracht.

In het hart van het gebouw bevindt zich een multifunctioneel centrum dat naast de functie van een kantine tevens een wijkfunctie vervult. Naast kantine vervult de ruimte de functie van restaurant, café, toneelzaal, bioscoop, biljartzaal. Met deze functies is rekening gehouden bij het ontwerp van de audiovisuele (AV) voorzieningen. Elke gebruikssituatie vraagt andere instellingen van de AV installaties (film op het scherm, presenteren met laptop, toneel uitvoering, etc.). Deze zijn van te voren bedacht en in het managementsysteem van de AV installaties geprogrammeerd waardoor de diverse gebruikers het systeem eenvoudig kunnen bedienen.

Duurzaamheid

Naast de warmtepomp, open energieopslag en energiedak is het gebouw voorbereid op het toepassen van elektrische zonnepanelen. In alle lokalen van de bovenbouwgroepen zijn actieve daglichtkoepels opgenomen om zoveel mogelijk daglicht binnen te krijgen. Het gebouw is verder voorzien van een zeer transparante gevel met 3-voudige beglazing. Hierdoor zijn alle armaturen voorzien van daglichtcompensatie naast een aanwezigheidsdetectie in alle ruimten.

Alle ruimten, uitgezonderd de gymzaal, de kleedruimten en de keuken zullen worden voorzien van een vraaggestuurd (o.b.v. CO2) ventilatiesysteem. Het gehele gebouw is mechanisch gebalanceerd geventileerd. Alle ventilatoren zullen worden uitgevoerd met toerengeregelde gelijkstroommotoren. Deze installatie is zoveel als mogelijk decentraal uitgevoerd met lokale (deel)systemen.

Aanvullend aan bovenstaande is er een hemelwaterhergebruik installatie voorzien t.b.v. het spoelen van de toiletten en urinoirs en het beregenen van de tuinen.

In het gehele gebouw zullen geen pvc houdende materialen of halogenen worden toegepast.