Activiteiten

Terug

De activiteiten binnen Nijeboer-Hage omvatten alles wat nodig is om een project soepel te laten verlopen en tot een goed einde te brengen. Om dit te bewerkstellingen worden kennis, vaardigheden en ervaring ingebracht op het gebied van techniek, maar vooral ook op het gebied van procesbegeleiding. Bijna alle technische vraagstukken hebben een organisatorische kant, waar in het begin vaak te weinig aandacht voor is en wat in een later stadium cruciaal blijkt.

Nijeboer-Hage vindt dan ook de procesmatige aandacht voor een project minstens net zo belangrijk als de benodigde technische input voor een project.